EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕГОЇЗМ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
І. Я. Ткачук

Назад

УДК: 334/061.2

І. Я. Ткачук

ЕГОЇЗМ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

Запропоновано розглядати егоїзм як один з основних чинників реалізації соціальної відповідальності. Розглянуто взаємодії основних суб'єктів соціальної відповідальності з позиції взаємної особистісної вмотивованості носіїв соціальної відповідальності. Досліджено особливості реалізації соціальної відповідальності окремими носіями соціальної відповідальності.

I. Tkachuk

EGOISM AS A FACTOR OF SOCIAL RESPONSIBILITY REALIZATION

Summary

It has been suggested to consider egoism as one of the main factors of the implementation of social responsibility. We have studied the interaction of the main subjects of social responsibility from a position of mutual motivation of social responsibility bearer. We have researched the peculiarities of realization of social responsibility of the individual social responsibility bearers.

№ 3 2017, стор. 56 - 59

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Ткачук І. Я. Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 56–59.

Tkachuk, I. (2017), “Egoism as a factor of social responsibility realization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 56–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.