EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Ю. Єрмаков, Л. І. Личук

Назад

УДК: 331.52

О. Ю. Єрмаков, Л. І. Личук

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Систематизовано основні особливості формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Визначено інтегроване бачення умов формування трудового потенціалу з позицій інституційного середовища, що склалося внаслідок аграрної реформи, демографічної ситуації та мотиваційного механізму. Виявлено ключові аспекти, що становлять обмеження для розвитку трудового потенціалу в сільському господарстві. Отримані в процесі дослідження результати формують загальне бачення умов становлення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств, що може бути використано для обгрунтування напрямів його розвитку чи розробки стратегії управління потенціалом.

О. Ermakov, L. Lychuk

REVISITING THE ROLE OF FORMATION OF THE LABOR POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The key features of formation of labor potential of agrarian enterprises was systematized. The integral vision of conditions of formation of labor potential was determined in a view of institutional environment that has developed in respect of agrarian reform, demographical situation and motivational mechanism. There were key aspects discovered that keep down the development of the labor potential in agricultural sector. The results obtained in the process of investigation are forming the general view on conditions of development of the labor potential of agrarian enterprises and it can be used for grounding of the tendencies of its development or creation of the strategy for managing of potential.

№ 3 2017, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 738

Відомості про авторів

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Ermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


Л. І. Личук

здобувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Lychuk

Postgraduate of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Єрмаков О. Ю., Личук Л. І. До питання формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 39–42.

Ermakov, О. and Lychuk, L. (2017), “Revisiting the role of formation of the labor potential of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.