EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко

Назад

УДК: 330.3

М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто класифікацію факторів, які можуть негативно вплинути на економічну безпеку підприємства. Згруповано функціональні складові економічної безпеки підприємства. Визначено напрями посилення економічної безпеки для підприємств малого та середнього бізнесу. Розроблено загальну схему процесу забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто різні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Визначено послідовність оцінки та характеристики стану економічної безпеки підприємства. З'ясовано проблеми, які перешкоджають економічній безпеці вітчизняних суб'єктів малого та середнього підприємництва. Запропоновано напрями посилення економічної безпеки малого та середнього бізнесу.

M. Denysenko, P. Kolisnichenko

PRIORITY AREAS FOR STRENGTHENING OF ECONOMIC SECURITY

Summary

The article deals with the classification of the factors that render negative influence on economic security. Grouped functional components of economic security. The ways of strengthening economic security for small and medium enterprises are developed. The general scheme of the process of ensuring economic security is examined. Different approaches to assessing the level of economic security are determined. The sequence characteristics of the evaluation and economic security are developed. The problems that hinder the economic security of domestic small and medium enterprises are determined. The directions to enhance the economic security of small and medium enterprises are offered.

№ 3 2017, стор. 31 - 35

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv


П. Т. Колісніченко

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Колісніченко П. Т. Пріоритетні напрями посилення економічної безпеки . Економіка та держава. 2017. № 3. С. 31–35.

Denysenko, M. and Kolisnichenko, P. (2017), “Priority areas for strengthening of economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 31–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.