EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ ЄС
У. Х. Бабірлі, С. В. Князь, О. П. Павленко

Назад

УДК: 339.56

У. Х. Бабірлі, С. В. Князь, О. П. Павленко

НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ ЄС

Анотація

Проведено аналіз літературних джерел за тематикою визначення напрямів для розширення експортних операцій з України до країн ЄС. Визначено, що у науковій літературі значну увагу приділено дослідженню історичних та політичних факторів, які впливають на співпрацю України і ЄС, у той же час економічні тенденції визначені на основі актуальної інформації, не висвітлені достатнім чином. Проведено аналіз динаміки товарних експортних операцій з України до країн ЄС. Визначено, що найбільш перспективними країнами-споживачами національних товарів є Чехія, Бельгія, Польща, Угорщина, Словаччина, Франція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург.

U. Babirli, S. Kniaz, O. Pavlenko

THE DIRECTIONS OF EXPANSION OF EXPORT POTENTIAL OF NATIONAL ENTERPRISES IN EU MARKETS

Summary

The research of science literature in sphere of determination the directions of expansion of export operations from Ukraine to EU has been conducted. Has been determined, that mainly political and historical factors of cooperation between Ukraine and EU were considered, but current economical trends were not highlighted enough in science literature. A study of dynamics of the export operations from Ukraine to EU in goods market has been conducted. It has been detected, that Czech Republic, Belgium, Poland, Hungary, Slovakia, France, Netherlands, Ireland, Luxembourg are the biggest consumers of Ukrainian goods.

№ 3 2017, стор. 25 - 30

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

У. Х. Бабірлі

аспірант, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

U. Babirli

Postgraduate, Odessa State Ecological University, Odessa


С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

S. Kniaz

Doctor of Economics, professor, Head of the department of entrepreneurship and ecological expertise of goods, National University "Lviv Polytechnic", Lviv


О. П. Павленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

O. Pavlenko

PhD in Economics, Assistant professor of department of management of nature safety activities, Odessa State Ecological University, Odessa

Як цитувати статтю

Бабірлі У. Х., Князь С. В., Павленко О. П. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках єс. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 25–30.

Babirli, U., Kniaz, S. and Pavlenko, O. (2017), “The directions of expansion of export potential of national enterprises in eu markets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.