EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
С. І. Собчук

Назад

УДК: 336.153.1

С. І. Собчук

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Визначено особливості функціонування системи міжбюджетних трансфертів як інструменту бюджетного регулювання економічного розвитку. Проаналізовано динаміку основних міжбюджетних трансфертів в Україні та визначено їх частку в доходах місцевих бюджетів. Охарактеризовано базову та реверсну дотації в системі горизонтального вирівнювання податкоспроможності території. Розглянуто механізм використання соціальних трансфертів як інструменту перерозподілу валового внутрішнього продукту. Оцінено вплив змін до бюджетного та податкового законодавства в рамках фінансової децентралізації. Запропоновано напрями удосконалення міжбюджетних відносин у системі бюджетного регулювання.

S. Sobchuk

INTERBUDGETARY TRANSFERS IN THE SYSTEM OF BUDGET REGULATION

Summary

The features of the system of transfers as an instrumental for budgetary management of economic development are defined. The dynamics of the main interbudgetary transfers in Ukraine are analyzed, and their shares of the income of local budgets are determined. Basic and reverse subsidies in the system of horizontal equalization fiscal capacity of the territory are described. The mechanisms of using social transfers as instruments of redistribution of the gross domestic product are considered. The effects of changes in budget and tax law in the framework of financial decentralization are appreciated. The directions of perfection of interbudgetary relations in the system of budget regulation are proposed.

№ 2 2017, стор. 73 - 76

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

С. І. Собчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Sobchuk

post-graduate student of the finance department, Kyiv National Trade and Economics University

Як цитувати статтю

Собчук С. І. Міжбюджетні трансферти в системі бюджетного регулювання . Економіка та держава. 2017. № 2. С. 73–76.

Sobchuk, S. (2017), “Interbudgetary transfers in the system of budget regulation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.