EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ДІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ
К. В. Шиманська

Назад

УДК: 331.556.4:314.74

К. В. Шиманська

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ДІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Анотація

За результатами аналізу даних Світового Банку про обсяги грошових переказів за країнами світу встановлено, що у країнах з рівнем доходу нижче середнього частка грошових переказів мігрантів у ВВП країни в середньому вище, ніж у інших груп країн. Окреслено соціально-економічний, фінансовий, макроекономічний та фіскальний аспекти переваг грошових переказів мігрантів для економіки країни їх походження. За результатами дослідження сформульовано авторське розуміння грошових переказів, яке полягає в їх трактуванні як процесу, що складається з послідовних етапів. Зроблено висновок про те, що на кожному з цих етапів діють різні фактори інституційного середовища, які вимагають ідентифікації з метою формування інструментарію управління процесами грошових переказів працюючих за кордоном мігрантів.

K. Shymanska

PROCESS APPROACH TO IDENTIFYING MIGRANT REMITTANCES IN TERMS OF INSTITUTIONAL FACTORS

Summary

The analysis of World Bank data on the remittances volume by countries worldwide found that average share of migrants' remittances in GDP is higher in below-middle income countries than in other groups of countries. The socio-economic, financial, macroeconomic and fiscal aspects of migrants remittances benefits for the origin country's economy have been outlined. Based on the results of this study author understanding of remittances, which lies in their interpretation as a process consisting of the sequential stages has been formulated. In conclusion to this study found that in each of these stages there are different institutional factors that require identification in order to develop the managerial tools on remittances process.

№ 2 2017, стор. 69 - 72

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

К. В. Шиманська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

K. Shymanska

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Шиманська К. В. Процесний підхід до ідентифікації грошових переказів мігрантів в умовах дії інституційних факторів. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 69–72.

Shymanska, K. (2017), “Process approach to identifying migrant remittances in terms of institutional factors”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 69–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.