EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА
П. І. Безус, О. О. Волошенко

Назад

УДК: 338.2

П. І. Безус, О. О. Волошенко

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Сучасні підприємства, організації сьогодні знаходяться в умовах, що постійно змінюються. І тільки ті суб'єкти підприємництва, органи державної влади, які завчасно відреагують на ці виклики, проведуть відповідні зміни зможуть утримати свої позиції.
У дослідженні запропоновано інструмент управління змінами обсягу випуску продукції (робіт, послуг) виробничого підприємства, який не виключає його застосування для органів державної влади різного рівня. У статті запропоновано алгоритм визначення нарощування обсягів виробництва за рахунок підвищення величини досліджуваного фактора. У дослідженні розроблено економіко-математичну модель оптимального нарощування обсягу виробництва за рахунок внутрішніх організаційних факторів без залучення інвестицій.

P. Bezus, O. Voloshenko

MANAGING CHANGE IN OUTPUT

Summary

Modern enterprises, organizations today are in an environment that is constantly changing. Only those business entities, public authorities, which advance respond to these challenges, will the corresponding changes will keep their positions. The study proposed a management tool changes in output (works, services) manufacturing plant, which does not exclude its application to public authorities at various levels. The algorithm determining increase production by increasing the size of the studied factors. The study developed a mathematical model of optimal capacity output through internal organizational factors without investment.

№ 2 2017, стор. 66 - 68

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design


О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Voloshenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Безус П. І., Волошенко О. О. Управління змінами обсягів виробництва. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 66–68.

Bezus, P. and Voloshenko, O. (2017), “Managing change in output”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 66–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.