EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
В. В. Рубльов

Назад

УДК: 332.834.6

В. В. Рубльов

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті представлено аналіз сучасних особливостей управління комунальними підприємствами. Автором досліджено залежність рівня та якості життя населення від ефективності управління комунальними підприємствами в умовах реалізації позиції соціальної відповідальності, проаналізовано ключові тенденції реформування житлово-комунальної галузі та перспективи вирішення проблем галузі у рамках державно-приватного партнерства. Доведено актуальність подальшого пошуку оптимальних моделей управління комунальними підприємствами в існуючих умовах з урахуванням обмежених перспектив комплексного системного реформування галузі найближчим часом.

V. Rubliov

FEATURES OF COMMUNAL ENTERPRISES MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article presents the analysis of modern features of communal enterprises management. The author investigated the dependence of the level and quality of life by effective management of communal enterprises in terms of realization of social responsibility position, analyzes the key trends in reforming the housing-communal sector and the prospects of solving problems within the field of public-private partnerships. Author proved the urgency of further search for optimal models of communal enterprises management in existing conditions, taking into account the limited prospects for a comprehensive system reformation soon.

№ 2 2017, стор. 43 - 45

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

В. В. Рубльов

консультант з питань протидії та запобігання корупції, Волинська обласна рада, Луцьк

V. Rubliov

Consultant on combating and preventing corruption, Volyn regional council, Lutsk

Як цитувати статтю

Рубльов В. В. Особливості управління комунальними підприємствами у сучасних умовах. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 43–45.

Rubliov, V. (2017), “Features of communal enterprises management in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 43–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.