EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
М. М. Бабич

Назад

УДК: 323.338

М. М. Бабич

МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено поточний стан справ у сфері моніторингу та інформаційного забезпечення процесів формування продовольчої безпеки та харчування на початковому етапі здійснення Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року в Україні та світі. У роботі висвітлено ключові проблеми, пов'язані з виміром у рамках моніторингу просування на шляху до другої мети в галузі сталого розвитку мети (ЦСР 2), що полягає в ліквідації голоду, забезпечення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства. Встановлено ключові взаємозв'язки як між безпосередніми елементами ЦСР 2, так і між ЦСР 2 та іншими ЦСР, а також описані основні проблеми моніторингу досягнення більш досконалих показників продовольчої безпеки та харчування. Встановлено проблеми моніторингу та інформаційного забезпечення процесів формування продовольчої безпеки на національному та глобальному рівнях з метою їх уніфікації в подальшому.

М. Babych

MONITORING AND INFORMATION PROVIDING OF THE FOOD SECURITY FORMATION PROCESSES

Summary

In the article the current situation in the area of monitoring and information support of the formation of food security and nutrition at an early stage implementation of the agenda for sustainable development for the period to 2030 in Ukraine and abroad. The paper highlights the key issues related to measurement under monitoring progress towards the second objective of sustainable development goals (SDG 2), which is to eliminate hunger, food security, nutrition and sustainable agricultural development. Established key relationships both between direct SDG elements 2 and 2 between SDG and other SDG and described the main problems of monitoring the achievement of improved indicators of food security and nutrition. Established problem monitoring and information support of the formation of food security at the national and global levels for the purpose of unification in the future.

№ 2 2017, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Бабич М. М. Моніторинг та інформаційне забезпечення процесів формування продовольчої безпеки. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 32–36.

Babych, М. (2017), “Monitoring and information providing of the food security formation processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.