EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
Ю. Д. Радіонов

Назад

УДК: 336.131

Ю. Д. Радіонов

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті проведено аналіз теорії суспільних благ. Розкрито теоретичні передумови виконання державою функцій щодо виробництва і надання населенню суспільних благ. Ступінь задоволення окремого індивіда в благах залежить від рівня розвитку виробничої і невиробничої сфери економіки країни.
Бюджетна політика має бути соціально-орієнтованою, а розподіл ресурсів має здійснюватись за справедливим принципом. Адже кожен індивід має право на користування суспільними благами в будь-якому населеному пункті країни.

Yu. Radionov

THE THEORETICAL BASIS OF PUBLIC GOODS IN THE ECONOMIC SYSTEM OF THE STATE

Summary

The article analyzes the theory of public goods. The theoretical premise of a government function on the production and provision of public goods. The degree of satisfaction for the good of the individual depends on the level of production and non-production sectors of the economy.
Budget policy should be socially oriented and resource allocation should be made for the equitable principle. After all, every individual has the right to use public goods in any locality of the country.

№ 2 2017, стор. 22 - 27

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

Як цитувати статтю

Радіонов Ю. Д. Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави . Економіка та держава. 2017. № 2. С. 22–27.

Radionov, Yu. (2017), “The theoretical basis of public goods in the economic system of the state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.