EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Ю. В. Гончаров, А. О. Дворецький

Назад

УДК: 332.14

Ю. В. Гончаров, А. О. Дворецький

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджується забезпечення макроекономічної стабілізації регіональної диспропорції, яка сьогодні перетворилася на гальмівний чинник забезпечення високих темпів економічного та соціального розвитку держави. З метою вирішення цієї проблеми серед сукупності цілей економіки регіонів пропонується найбільшу увагу приділити питанням удосконаленню законодавчої бази та повної зайнятості населення і стримування міграційних процесів.

Y. Goncharov, A. Dvorets'kyy

PROBLEMS OF REGIONAL POLICY IN UKRAINE

Summary

In the article the macroeconomic stabilization of regional disparities which today has become a brake factor to ensure rapid economic and social development. In order to solve this problem together among the objectives of regional economies suggested more attention be given to improving the legal framework and full employment and curb migration.

№ 2 2017, стор. 19 - 21

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

Ю. В. Гончаров

д. е. н., професор кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Y. Goncharov

Doctor of Economics, Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design


А. О. Дворецький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Dvorets'kyy

Ph.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Гончаров Ю. В., Дворецький А. О. Проблеми регіональної політики в Україні. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 19–21.

Goncharov, Y. and Dvorets'kyy, A. (2017), “Problems of regional policy in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 19–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.