EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ
А. О. Касич, Т. О. Харченко

Назад

УДК: 658.012.32

А. О. Касич, Т. О. Харченко

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті досліджено основні напрями розвитку системи управління діяльністю суб'єктів публічної сфери та наголошено, що вона повинна змінюватись у відповідності із загальними тенденціями розвитку науки менеджменту. Пріоритетним напрямом реалізації нової концепції менеджменту державного сектора має стати впровадження стратегічних підходів.
Також було запропоновано етапи стратегічного менеджменту для суб'єктів публічного сектору з урахуванням їх функціонального призначення, ролі у розвитку країни та реформування загального сектора державного управління.

A. Kasych, Т. Kharchenko

STRATEGIC MANAGEMENT OF PUBLIC SPHERE ENTITIES

Summary

The article describes the basic directions of development for the management system of the public sphere and stresses that it should be changed in accordance with the general trends of Management Science. The priority of implementation of the new concept of management of the public sector should become the implementation of strategic approaches.
Also there have been suggested steps for strategic management of the public sector based on their functional purpose, role in the development and reform of general government.

№ 2 2017, стор. 16 - 18

Кількість переглядів: 894

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design


Т. О. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Т. Kharchenko

Ph.D. of Science (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Касич А. О., Харченко Т. О. Стратегічний менеджмент суб'єктів публічної сфери. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 16–18.

Kasych, A. and Kharchenko, Т. (2017), “Strategic management of public sphere entities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 16–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.