EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОНДОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

Назад

УДК: 336.76

Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

ФОНДОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Актуальність статті визначається появою новітніх інформаційних технологій і процесами фінансової глобалізації, які загострили конкуренцію на фінансових ринках і призвели до розвитку електронних систем торгівлі на цьому організованому біржовому сегменті. Метою статті є формалізація біржових механізмів залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями, визначення їх переваг і недоліків, а також сфер застосування і окремих етапів. Основний науковий результат статті полягає у визначенні технологій електронної торгівлі цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках України, які нівелюють відмінності між ними. Використання Інтернет-трейдингу та онлайн-брокериджу має великий позитивний вплив на розвиток фінансового ринку через впровадження віддаленого доступу до торгів цінними паперами, що розширює коло суб'єктів та інструментів операцій, стимулює інвестиційний попит, сприяє формуванню фінансової грамотності населення, яке отримує альтернативу розміщення коштів поза межами банківських установ.

T. Kosova, О. Іaroshevskaja

STOCK ELECTRONIC SECURITIES TRADING: IMPACT ON THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Summary

The relevance of the article is determined by the emergence of new information technologies and process of financial globalization, which have sharpened competition in the financial markets and led to the development of electronic trading systems on its organized exchange segment. The aim of the article is to determine the patterns of development, e-commerce technology stock securities and its impact on the state of the financial market of Ukraine.
Main scientific achievements of the article are to identify the e-commerce technology in securities on stock exchanges and outside the exchange markets of Ukraine, which negate the differences between them. Using the Internet-trading and online-brokerage has a large positive impact on the financial market development through the introduction of remote access to trading securities, which expands the range of subjects and tools operations, stimulating investment demand, it contributes to the formation of financial literacy, which receives accommodation alternative means outside banking institutions.

№ 2 2017, стор. 7 - 10

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

T. Kosova

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya


О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. Іaroshevskaja

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Фондова електронна торгівля цінними паперами: вплив на розвиток фінансового ринку України. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 7–10.

Kosova, T. and Іaroshevskaja, О. (2017), “Stock electronic securities trading: impact on the financial market of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 7–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.