EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
О. В. Клименко

Назад

УДК: 35.08:32:351

О. В. Клименко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуті проблеми кадрової політики і неефективного використання трудового потенціалу і людських ресурсів в Україні. Висвітлено причини послаблення кадрового резерву України внаслідок трудової міграції населення. Сформульовано напрями розвитку і удосконалення системи забезпечення висококваліфікованими кадрами економіки держави.

O. Klymenko

TOPICAL ISSUES OF PERSONNEL POLICY IN UKRAINE

Summary

The problems of personnel policy, the inefficient use of labor potential and human resources in Ukraine have been revealed. The causes of weakening of personnel reserve of Ukraine as a result of labor migration have been shown. The directions of development and improvement of security system have been formulated.

№ 1 2017, стор. 76 - 81

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст аналітично-організаційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

Як цитувати статтю

Клименко О. В. Актуальні питання кадрової політики в Україні. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 76–81.

Klymenko, O. (2017), “Topical issues of personnel policy in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 76–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.