EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ
З. М. Побережна

Назад

УДК: 338.47

З. М. Побережна

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Анотація

У матеріалі статті обгрунтовано методичні основи оцінювання результативності заходів з забезпечення та підвищення конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств — авіакомпаній. Виявлено, що для підвищення рівня конкурентоспроможності авіакомпаній потрібно вжити такі заходи — зростання обсягів реалізації (чистого доходу), забезпечення фінансової стійкості, підвищення рентабельності. Запропоновано використовувати прямий рахунок як методичну основу оцінювання ефективності заходів з підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній. На основі даних авіакомпанії зроблено прогноз зростання чистого доходу, прибутку та рентабельності авіакомпанії за результатами реалізації заходів з підвищення конкурентоспроможності. Визначено доцільність використання для формування конкурентних переваг стратегією диференціації, при якій забезпечується зростання рентабельності активів авіакомпанії.

Z. Poberezhna

METHODICAL PROVIDING EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF AIRLINES

Summary

In the article soundly the methodological foundations of performance evaluation measures to support and improve the competitiveness of air transport companies — airlines. Found that to improve the competitiveness of airlines need use following measures — growth in sales (net income), financial stability, improving profitability.
The proposed use direct account as methodological basis for evaluating the effectiveness of measures to improve the competitiveness of airlines. Based on the data of airline made the forecast of increase in net income, revenue and profitability of airlines on the results of measures to improve competitiveness. Determined the feasibility of using to create competitive advantages strategy of differentiation, which provides a greater return on assets airlines.

№ 1 2017, стор. 29 - 31

Кількість переглядів: 864

Відомості про авторів

З. М. Побережна

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національного авіаційного університету, м. Київ

Z. Poberezhna

Ph.D. in Economical Science, Associate Professor National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Побережна З. М. Методичне забезпечення оцінювання ефективності заходів з підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 29–31.

Poberezhna, Z. (2017), “Methodical providing evaluation of the effectiveness of measures to improve the competitiveness of airlines”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 29–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.