EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ
І. А. Колесник

Назад

УДК: 331.556.4.(477)

І. А. Колесник

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування ефективної політики України в сфері трудової міграції. Здійснено оцінку ступеня інтеграції України у міжнародні міграційні процеси. Проаналізовано основні наслідки трудової міграції та їхній вплив на розвиток трудового потенціалу країни. Обгрунтовано необхідність гармонізації міграційної політики України та держав-членів ЄС.

I. Kolesnyk

EFFICIENCY OF POLICIES IN LABOR MIGRATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN ASPIRATIONS

Summary

The paper devoted to the problem of forming effective policy of Ukraine in the in the field of labor migration. The estimation of the degree of integration of Ukraine into the international migration was performed. The basic effects of migration and their impact on the employment potential was analyzed. The paper substantiated necessity of harmonizing migration policy of Ukraine and EU member states.

№ 1 2017, стор. 25 - 28

Кількість переглядів: 700

Відомості про авторів

І. А. Колесник

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

I. Kolesnyk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Personnel Management and Labor Economics, State Employment Service Training Institute, Kyiv

Як цитувати статтю

Колесник І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 25–28.

Kolesnyk, I. (2017), “Efficiency of policies in labor migration in the context of Ukraine's european aspirations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 25–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.