EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕСИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ
М. М. Ігнатенко, Н. В. Рунчева

Назад

УДК: 330.313:631

М. М. Ігнатенко, Н. В. Рунчева

ПРОЦЕСИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ

Анотація

У статті визначено особливості виробничих ресурсів корпоративних агроформувань та їх структуру. Обгрунтовано показники оцінки наявності й використання за основними видами. Виявлено залежність від їх наявності та розміщення спеціалізації та концентрації виробництва сільськогосподарської продукції в агрокорпораціях у галузевому розрізі та за регіонами країни. Обгрунтовано форми спеціалізації та способи концентрації виробництва в агрохолдингах. Розроблено висновки про перспективи їх розвитку на ресурсній основі та напрями подальших досліджень корпоратизації.

M. Ignatenko, N. Runcheva

THE PROCESSES OF RESOURCING OF SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF PRODUCTION IN CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article defines the peculiarities of production resources corporate agricultural companies and their structure. Justified performance evaluation of the availability and use by key species. Dependence on their availability and host specialization and concentration of agricultural production in agrocorporate sectors and regions of the country. Justified forms of specialization and methods of concentration of production in agricultural holdings. Developed insights about the prospects of their development in the resource-based and directions for further research corporatisation.

№ 1 2017, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 1119

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

M. Ignatenko

doctor of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business


Н. В. Рунчева

к. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

N. Runcheva

candidate of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Рунчева Н. В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 10–14.

Ignatenko, M. and Runcheva, N. (2017), “The processes of resourcing of specialization and concentration of production in corporate agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.