EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ
Д. О. Тищенко

Назад

УДК: 336.5

Д. О. Тищенко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті аналізуються теоретичні засади визначення цілей державного регулювання страхового ринку. Встановлено особливості страхової послуги, які визначають необхідність використання специфічних підходів до регулювання страхового бізнесу. Визначено зв'язок між цілями та інструментарієм державного регулювання економіки, цілями та інструментарієм державного регулювання страхового ринку. Охарактеризовано основні цілі державного регулювання страхового ринку.

D. Tyshchenko

THEORETICAL APPROACHES TO THE AIMS OF STATE REGULATION OF INSURANCE MARKET

Summary

In this article theoretical principles of aims' definition of state regulation of insurance market are analyzed. The features of insurance service that determine the necessity of use of specific approaches to the regulation of insurance business are determined. The connection between aims and instruments of state regulation of economy and aims and instruments of state regulation of insurance market is determined. The main aims of state regulation of insurance market are characterized.

№ 12 2016, стор. 94 - 96

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

Д. О. Тищенко

здобувач кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

D. Tyshchenko

applicant for PhD, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Тищенко Д. О. Теоретичні підходи до цілей державного регулювання страхового ринку. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 94–96.

Tyshchenko, D. (2016), “Theoretical approaches to the aims of state regulation of insurance market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 94–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.