EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Я. В. Паламаренко

Назад

УДК: 620.92:663.5(477)

Я. В. Паламаренко

ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано стан спиртової промисловості та визначено причини такої нестабільної економічної ситуації в цій галузі. Обгрунтовано необхідність вирішення питань завантаження надлишкових потужностей, перепрофілювання спиртових заводів на виробництво біопалива. Досліджено, що відродження спиртової промисловості можливе через диверсифікацію виробництва продукції шляхом освоєння виробництва біоетанолу з наступним використанням в суміші з бензином. Наведено динаміку світового виробництва біопалива. Продемонстровано прогноз використання біопалива у провідних країнах світу та в Україні зокрема. Наведено та охарактеризовано сценарії переходу на використання біопалива у майбутньому. Визначено, що виробництво біоетанолу є складовою частиною стратегічного розвитку спиртової промисловості. Досліджено механізм використання етанолу на практиці. Проаналізовано фактори, які сприяють виробництву паливного етанолу за участі сировини спиртової промисловості. Виявлено, що організація та налагодження виробництва біоетанолу покращить паливно-енергетичний баланс, зменшить залежність країни від імпортних енергоносіїв, оптимізує структуру енергоресурсів, що позитивно вплине на енергетичну безпеку держави.

Y. Palamarenko

PRODUCTION OF BIOETHANOL AS A COMPONENT OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the state of the alcohol industry and identified the reasons for this unstable economic situation in the industry. The necessity of solving issues of load excess capacity, the reorientation of distilleries for biofuel production. The proposed revival of the alcohol industry through diversification of production through the development of ethanol production with subsequent use of in mixture with gasoline. The dynamics of world production of biofuels. Demonstrated forecast for biofuels in the leading countries of the world and in Ukraine in particular. Shown and described scenarios of transition to the use of biofuels in the future. Determined that the production of bioethanol is an integral part of the strategic development of the alcohol industry. The mechanism of ethanol use in practice. Analyzed the factors that contribute to the production of fuel ethanol with the participation of the raw material of alcohol industry. Revealed that the organization and establishment of bioethanol improve the energy balance, reduce dependence on imported energy, optimizing energy structure, which has a positive impact on energy security.

№ 12 2016, стор. 90 - 93

Кількість переглядів: 936

Відомості про авторів

Я. В. Паламаренко

аспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Y. Palamarenko

postgraduate of Department of Economics and Business Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Паламаренко Я. В. Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 90–93.

Palamarenko, Y. (2016), “Production of bioethanol as a component of the strategic development of the alcohol industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 90–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.