EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Н. В. Кудрявська

Назад

УДК: 369

Н. В. Кудрявська

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Анотація

У статті досліджується специфіка фінансово-економічної та правової діяльності страхових посередників. Наголошується на їхніх особливостях у контексті сучасного страхового ринку України. Акцентується увага на світовому досвіді, визначаються механізми покращення законодавчої бази діяльності страхових посередників. Представлено системне бачення фінансово-економічних і правових основ роботи страхових посередників як ключових персонажів страхового ринку.

N. Kudryavska

FINANCIAL, ECONOMIC AND LEGAL BASIC OF WORK OF INSURANCE INTERMEDIATOR

Summary

In this article the specific of financial, economic and law basic of work of insurance intermediators is investigated. It is underlined its particulars qualities in the context of the Ukrainian modern insurance market. It is important to say about world experienceі, to determine the mechanisms of improving of law basic of work of insurance intermediators. It is presented system picture of financial, economic and law basic of insurance intermediators as general participant of insurance market.

№ 12 2016, стор. 86 - 89

Кількість переглядів: 670

Відомості про авторів

Н. В. Кудрявська

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

N. Kudryavska

post graduated student, Economy faculty, Kyiv National University of Taras Shevcenko

Як цитувати статтю

Кудрявська Н. В. Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 86–89.

Kudryavska, N. (2016), “Financial, economic and legal basic of work of insurance intermediator”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 86–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.