EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
О. М. Корнілова, Ю. О. Огороднік

Назад

УДК: 378

О. М. Корнілова, Ю. О. Огороднік

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджуються теоретично-методологічні основи визначення поняття якості освіти. Розглядаються проблеми оцінювання якості освіти в Україні. Аналізуються наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені наданню якісної освіти. Висвітлено основні методики визначення якості освіти у вищих навчальних закладах. Проаналізовано рівень сучасної вищої освіти України, виявлено недоліки і проблеми та запропоновано заходи щодо підвищення якості освіти України в умовах європейської інтеграції. Встановлено, що на рівні навчального закладу необхідне забезпечення надання якісних освітніх послуг; дієве впровадження міжнародних стандартів якості освіти; прикласти максимум зусиль до участі навчальних закладів у річних рейтингах вузів світу.

О. Kornilovа, Y. Ohorodnik

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE QUALITY OF EDUCATION UNIVERSITIES IN UKRAINE

Summary

Researching of the theoretical and methodological basis of the definition of quality of education. The problems of evaluating the quality of education in Ukraine. Analyzed scientific works of domestic and foreign scholars dedicated to providing quality education. The basic methodology for determining the quality of education in universities. The level of modern higher education in Ukraine, revealed disadvantages and problems and proposed measures to improve the quality of education in Ukraine in terms of European integration. Established at the level of the institution required the provision of quality educational services; effective implementation of international quality standards of education; exert every effort to attend schools in the annual rankings of universities around the world.

№ 12 2016, стор. 82 - 85

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

О. М. Корнілова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

О. Kornilovа

Candidate of Economic Sciences., docent of department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Dnipropetrovsk National University named by O. Honchar, Dnipro


Ю. О. Огороднік

магістр, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Y. Ohorodnik

Master of Dnipropetrovsk National Universit named by O. Honchar, Dnipro

Як цитувати статтю

Корнілова О. М., Огороднік Ю. О. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 82–85.

Kornilovа, О. and Ohorodnik, Y. (2016), “Theoretical and methodological basis for determining the quality of education universities in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.