EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Н. Є. Скоробогатова, Н. М. Балєва

Назад

УДК: 339.923

Н. Є. Скоробогатова, Н. М. Балєва

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Анотація

У статті досліджено підходи до визначення сутності фінансової системи та фінансового співробітництва, проаналізовано складові елементи фінансового механізму. Визначено особливості механізму фінансового співробітництва між Україною та ЄС. Ідентифіковано проблеми, що заважають ефективному співробітництву України з міжнародними фінансовими організаціями.

N. Skorobogatova, N. Baleva

THE IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Summary

In the article the approaches to definition of essence of financial system and financial cooperation, analyzed the constituent elements of the financial mechanism. The features of the mechanism of financial cooperation between Ukraine and the EU. Identified issues hindering effective cooperation of Ukraine with international financial organizations.

№ 12 2016, стор. 72 - 77

Кількість переглядів: 878

Відомості про авторів

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

N. Skorobogatova

PhD, Assistant Professor, Associate Professor of International Economic Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"


Н. М. Балєва

магістр, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

N. Baleva

Master, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

Як цитувати статтю

Скоробогатова Н. Є., Балєва Н. М. Удосконалення механізму фінансового співробітництва між україною та єс. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 72–77.

Skorobogatova, N. and Baleva, N. (2016), “The improvement of the mechanism of financial cooperation between Ukraine and the eu”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 72–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.