EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
О. В. Черевко, О. В. Яковенко

Назад

УДК: 338.436.32

О. В. Черевко, О. В. Яковенко

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Встановлено місце продовольчої безпеки в системі економічної безпеки держави як її окремої складової. Систематизовано основні показники, на основі яких доцільно здійснювати оцінювання стану продовольчої безпеки окремих регіонів та України в цілому. Визначено передумови забезпечення продовольчої безпеки регіонів України в результаті впливу на неї зовнішніх та внутрішніх факторів.

O. Cherevko, O. Yakovenko

THE MAIN FACTORS OF IMPACT ON FOOD SECURITY IN THE REGION AS THE FOUNDATION OF NATIONAL SECURITY

Summary

The place of food security in the economic security of the state as its individual components is concretisezed. Key indicators on which it is advisable to evaluating the state of food security in some regions and Ukraine in general are systematized. Preconditions food security regions of Ukraine by the impact on her external and internal factors are given.

№ 12 2016, стор. 68 - 71

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department


О. В. Яковенко

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

O. Yakovenko

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Як цитувати статтю

Черевко О. В., Яковенко О. В. Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 68–71.

Cherevko, O. and Yakovenko, O. (2016), “The main factors of impact on food security in the region as the foundation of national security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 68–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.