EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
К. С. Салига, Ю. В. Нестеренко

Назад

УДК: 658.88

К. С. Салига, Ю. В. Нестеренко

ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Анотація

У статті розкрито теоретичні основи поняття управління дебіторською заборгованістю на підприємствах. Визначено важливість здійснення постійного контролю і моніторингу коштів у розрахунках з дебіторами, а також вплив дебіторської заборгованості на показники фінансового стану підприємств — ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість тощо. Запропоновано удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю на підприємствах шляхом запровадження моделі "d/k net n". Доведено актуальність запровадження такої моделі управління з метою підвищення оборотності оборотних коштів, попередження отримання збитків від прострочених і безнадійних дебіторських заборгованостей, а також покриття втрат від несвоєчасного їх повернення.

K. Saly'ga, Y. Nesterenko

IMPROVING OF STATEMENT CONDITION OF ENTERPRISES BY APPLYING THE ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT

Summary

The theoretical basics of the term of accounts receivable management in enterprises are reviewed in this article. The necessity of the permanent control and monitoring of the bills receivable is determined. The accounts receivable's influence on the indexes of the statement condition such as liquidity, financial responsibility and financial stability etc. is determined. The modernization of accounts receivable's management system in enterprises with the implementation of the "d/k net n" model is offered. The actuality of implementation of this management model to reach the increasing of receivable turnover ratio, to prevent the losses of overdue and uncollectable payments of debts and to cover losses of their untimely repayment is confirmed.

№ 12 2016, стор. 65 - 67

Кількість переглядів: 786

Відомості про авторів

К. С. Салига

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

K. Saly'ga

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance and economic systems modeling Department, Classical Private University, Zaporizhzhya


Ю. В. Нестеренко

магістр, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Y. Nesterenko

Master's Degree student, Classical Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Салига К. С., Нестеренко Ю. В. Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю . Економіка та держава. 2016. № 12. С. 65–67.

Saly'ga, K. and Nesterenko, Y. (2016), “Improving of statement condition of enterprises by applying the accounts receivable management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 65–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.