EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Т. В. Кожухова

Назад

УДК: 339.97

Т. В. Кожухова

ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан національного державного фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку. Визначено, що протягом 2012—2014 рр. найбільша частка державних видатків у країнах, що розвиваються, була спрямована до сектору освіти (14,6%). Встановлено, що частка державних коштів, виділених до сектору охорони здоров'я, становила 7,6%, сільського господарства — 2,8%, соціального захисту — 1,9%, водопостачання, санітарії та гігієни — 1,2%, охорони навколишнього середовища — 0,5%. Виявлено тенденції зростання державних видатків до всіх пріоритетних сфер сталого розвитку в найменш розвинутих країнах. Проаналізовано виконання урядами країн, що розвиваються, цільових показників національного фінансування, встановлених на міжнародному та регіональному рівнях. Визначено, що найбільший розрив між цільовими показниками і фактичним виділенням державних коштів спостерігається у секторі соціального захисту (89%), сільського господарства (72%) та водопостачання, санітарії та гігієни (70%). Встановлено необхідність активізації мобілізації як національних, так і міжнародних фінансових ресурсів для досягнення цілей сталого розвитку.

T. Kozhukhova

FUNDING OF THE PRIORITY AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: STATE AND TRENDS OF MOBILIZATION OF DOMESTIC PUBLIC RESOURCES IN DEVELOPING COUNTRIES

Summary

In the article the current state of the priority areas of national public funding of sustainable development has been investigated. It has been determined that during the period between 2012 and 2014 the largest share of public spending in developing countries was directed to the education sector (14.6%). It has been found out that the share of public funds allocated to the health sector was 7.6%, to the agricultural sector was allocated 2.8%, to the social security — 1,9%, to water supply, sanitation and hygiene — 1.2%, to environmental protection — 0,5%. The tendencies of growth of public spending in all priority areas of sustainable development in the least developed countries have been found out. The implementation by the governments in developing countries of the national allocation targets set at international and regional levels has been analyzed. The greatest gap between targets and actual allocation of public funds is observed in the sector of social protection (89%), agriculture (72%) and water supply, sanitation and hygiene (70%). The necessity of activation of mobilization of both domestic and international financial resources to achieve sustainable development goals has been identified.

№ 12 2016, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

Т. В. Кожухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

T. Kozhukhova

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of the International Economics Department Kryvyi Rih Institute of Economics SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Кожухова Т. В. Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: стан і тенденції мобілізації національних державних ресурсів країн, що розвиваються. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 27–31.

Kozhukhova, T. (2016), “Funding of the priority areas of sustainable development: state and trends of mobilization of domestic public resources in developing countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.