EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
У. І. Моторнюк

Назад

УДК: 316.4

У. І. Моторнюк

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

Розглянуто проблеми сутності соціальної політики. Проаналізовано підходи щодо визначення цього поняття в контексті побудови і функціонування соціальної держави. Зроблено акцент на питанні ієрархії функцій соціальної держави в контексті етапів її становлення, принципи систематизації, основні критерії виділення специфічних функцій, що є системоутворюючими. Розглянуто основні завдання соціальної політики: довгострокові (перспективні), короткострокові (поточні). З'ясовано суть принципів соціальної політики та основні її об'єкти та принципи. Проаналізовано роль соціальної політики в соціально-економічному розвитку суспільства. Зроблено висновок, що розвиток структури соціальних функцій держави є основою структуризації її соціальної політики. Доведено, що функціонування соціальної держави втілюється у соціальній політиці.

U. Motorniuk

SOCIAL POLICY AS NEEDS OF THE WELFARE STATE

Summary

The article questions examines the problems related to the social policy essence. Different approaches to the definition of this concept in the context of developing and functioning of the social state are analysed. Made focus on the issue of the functions of the welfare state in the context of its formation stages, principles of organizing, the main criteria of the specific functions that are the backbone. The main objectives of social policy are defined: long-term (perspective), short-term (current). The essence of the principles of social policy and its main objects and principles are outlined. The role of social policy in the socio-economic development of society is analyzed. It is concluded that the development of the structure of social functions of the state is the basis for structuring its social policy. It is proved that a welfare state embodied in social policy.

№ 12 2016, стор. 23 - 26

Кількість переглядів: 1329

Відомості про авторів

У. І. Моторнюк

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

U. Motorniuk

PhD (Economics), Associate Professor, Lviv Politechnic National University, Ukraine

Як цитувати статтю

Моторнюк У. І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 23–26.

Motorniuk, U. (2016), “Social policy as needs of the welfare state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.