EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
М. І. Диба, Є. С. Осадчий, К. М. Суторміна

Назад

УДК: 336.02:330.341

М. І. Диба, Є. С. Осадчий, К. М. Суторміна

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації підприємств та їх капіталів. Узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття "концентрація капіталу" та визначено його взаємодію з близькими за змістом поняттями "капіталізація" та "централізація". Визначено особливості впливу концентрації та централізації на інноваційну діяльність в Україні.

M. Dyba, Е. Osadchyi, K. Sutormina

CONCENTRATION AND CENTRALIZATION OF CAPITAL IN INNOVATION

Summary

The article is dedicated to investigation of the theoretical base of estimation of enterprises concentration and their capitals. Generalized scientific approaches to the interpretation of the "capital concentration" and determined its interaction with terms "capitalization" and "centralization". Determined features of concentration and centralization influence on the innovations in Ukraine.

№ 12 2016, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

М. І. Диба

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

M. Dyba

Doctor of economy, professor, Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv


Є. С. Осадчий

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Е. Osadchyi

Ph.D., associate professor, Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv


К. М. Суторміна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

K. Sutormina

Ph.D., Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Диба М. І., Осадчий Є. С., Суторміна К. М. Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 19–22.

Dyba, M., Osadchyi, Е. and Sutormina, K. (2016), “Concentration and centralization of capital in innovation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.