EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Ю. Ю. Юрченко

Назад

УДК: 338.2

Ю. Ю. Юрченко

МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

Наводиться порівняльна характеристика туристичної діяльності суміжних держав, зарубіжний досвід суттєвої реорганізації туристичної галузі в країнах з подібним культурно-туристичним потенціалом. Підкреслюється, що незважаючи на все різноманіття і багатство природно-рекреаційних та історико-культурних ресурсів, Україна знаходиться на початковій стадії становлення національного туристичного продукту. Зроблено висновок про те, що в якості єдино можливої на цьому історичному етапі слід прийняти модель державного управління туризмом.

Yu. Yurchenko

MECHANISM OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE TOURIST ACTIVITY IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

Comparative characteristics of tourism activities of neighboring countries, foreign experience of substantial reorganization of the tourism industry in countries with a comparable cultural and tourist potential. It is emphasized that in spite of all the variety and richness of natural and recreational, historical and cultural resources Ukraine is in the initial stage of development of the national tourist product. It is concluded that as the only one possible at this stage of history should adopt the model of state tourism management.

№ 12 2016, стор. 13 - 18

Кількість переглядів: 756

Відомості про авторів

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

Yu. Yurchenko

Doctor of Economics, Associate Professor of economics department, Berdyansk University Management and Business, Berdyansk

Як цитувати статтю

Юрченко Ю. Ю. Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 13–18.

Yurchenko, Yu. (2016), “Mechanism of adaptation of foreign experience tourist activity in the economy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 13–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.