EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА В КАНАДІ В СФЕРІ ДОСТУПНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА
В. О. Омельчук

Назад

УДК: 351:332.8

В. О. Омельчук

ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА В КАНАДІ В СФЕРІ ДОСТУПНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

Анотація

У статті проведено аналіз та періодизацію житлової політики в Канаді в сфері соціального та доступного житла. Досліджено особливості реалізації державної житлової політики на різних історичних етапах в сегментах соціального та доступного житла. Проаналізовано еволюцію підходів урядів країни до суспільної ролі доступного та соціального житла, а також механізми та інструменти, які застосовувалися державою для вирішення житлової проблеми в країні. Розкрито роль Іпотечної житлової корпорації Канади у реалізації державної житлової політики в сфері доступного та соціального житла. Наголошено на важливості використання ресурсів громад та неприбуткових організацій для вирішення житлової проблеми. Виокремлено основні моменти, які можуть мати найбільшу цінність у разі впровадження їх у державну житлову політику в Україні.

V. Omelchuk

HOUSING POLICY OF CANADA IN SPHERE OF AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING

Summary

In given article, the analysis and periodization of the Canadian housing policy have been conducted in the segments of affordability and social housing. The features of the state housing policy realization within the different time-periods in the areas of social and affordability housing have been investigated. The evolution of the approaches of the states to affordable and social housing problem in the country and mechanisms and tools which were used for the solving of the housing problem has been analyzed. It is shown the role of Canada Mortgage Housing Corporation in realization of the federal policy in the spheres of affordable and social housing. The importance of the using of the municipal and community recourses for solving of a housing problem has been emphasized. The main issues which can have the most values in case its implementation into state housing policy in Ukraine have been identified.

№ 12 2016, стор. 8 - 12

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

В. О. Омельчук

д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Omelchuk

d. ec. sc., professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Омельчук В. О. Житлова політика в канаді в сфері доступного та соціального житла. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 8–12.

Omelchuk, V. (2016), “Housing policy of canada in sphere of affordable and social housing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 8–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.