EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

PRE-UNIVERSITY DEPARTMENT AS A FORM OF CROSS-BORDER EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES FOR UKRAINIAN UNIVERSITIES
A. Shysholin

Назад

УДК: 339.944.2::378

A. Shysholin

PRE-UNIVERSITY DEPARTMENT AS A FORM OF CROSS-BORDER EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES FOR UKRAINIAN UNIVERSITIES

Summary

This paper analyzes the global experience of pre-university education for foreign students by universities abroad, highlights the main ways of the provision of such activities, defines practices of separate countries and their approaches. The research reviews the experience of Australia, United Kingdom and Germany on the field of pre-university education, defines key terms and points out the economic output of such activity in this countries. The author also reviews the pre-university education for foreign students in Ukraine. The results are recommendations for the implementation of international practices by Ukrainian universities as part of the international transfer of knowledge.

А. П. Шишолін

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ФОРМА ТРАНСКОРДОННОГО ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

Робота аналізує світовий досвід здійснення довузівської підготовки іноземних слухачів університетами закордоном, виділяє основні способи здійснення такої діяльності, визначає практики окремих країн та їх підходи. В дослідженні робиться огляд досвіду Австралії, Великобританії та Німеччини в сфері довузівської підготовки, визначаються основні терміни та виділяється економічний ефект подібної діяльності в цих країнах. Автором також здійснено огляд довузівської підготовки іноземних громадян в Україні. За результатами наводяться рекомендації щодо імплементації іноземних практик українськими університетами як складової міжнародного трансферу знань.

№ 11 2016, стор. 89 - 92

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

A. Shysholin

postgraduate student, head of foreign economic activity office, National technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

А. П. Шишолін

аспірант, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Як цитувати статтю

Shysholin, A. (2016), “Pre-university department as a form of cross-border export of educational services for ukrainian universities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.