EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ: ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Г. А. Єгорова

Назад

УДК: 334.722:658.114.5

Г. А. Єгорова

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ: ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Анотація

У статті розкрито позитивні та негативні аспекти процесів злиття та поглинання, які обумовлюють необхідність державного контролю за концентрацією суб'єктів господарювання з метою захисту та розвитку добросовісної конкуренції. Надано характеристику діяльності Антимонопольного комітету України як державного регулятора інтеграційних процесів підприємств, зокрема розкрито мету, завдання функціонування органу в умовах євроінтеграції та основні інструменти здійснення контролю за концентрацією на ринках. Проведено порівняльний аналіз основних засад антимонопольного регулювання злиттів та поглинань України та ЄС — трактування сутності поняття "концентрація", порядок отримання дозволу на концентрацію, відповідальність за порушення норм конкурентного законодавства. Це дозволило сформулювати ключові напрями вдосконалення вітчизняного законодавства на шляху наближення його до європейських норм.

G. Iegorova

ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS: WAYS TO HARMONIZE DOMESTIC AND EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

The aim of the paper is define positive and negative aspects of mergers and acquisitions that lead to the need for state control of concentrations between undertakings for the protection and development of fair competition. This paper illuminate characteristics of the Antimonopoly Committee of Ukraine as a state regulator of integration processes of enterprises, including goals and objectives under European integration, and the major tools for monitor the market concentration. A comparative analysis of basic principles of antitrust law of Ukraine and the EU allows to explore interpretation of the essence of the concept of "concentration", the procedure for obtaining the concentration, liability for breach of competition law. Results of the study help to propose the key ways to improvement national legislation for bringing it closer to European standards.

№ 11 2016, стор. 84 - 88

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

Г. А. Єгорова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

G. Iegorova

Ph.D. student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Єгорова Г. А. Економіко-правові засади державного регулювання злиттів та поглинань: шляхи гармонізації вітчизняного та європейського досвіду. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 84–88.

Iegorova, G. (2016), “Economic and legal principles of state regulation of mergers and acquisitions: ways to harmonize domestic and european experience”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 84–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.