EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА РІВЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РЕЗЕРВІВ
А. Т. Грицишин

Назад

УДК: 339.5.021:339.743

А. Т. Грицишин

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА РІВЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РЕЗЕРВІВ

Анотація

Стаття присвячена аналізу досліджень впливу режиму валютного курсу держави на рівень міжнародних резервів. Усі описані дослідження проводилися вченими після розпаду Бреттон-Вудської валютної системи, коли міжнародна валютна система перейшла від системи прив'язаних валютних курсів до плаваючих валютних режимів. У статті розглянуто принципи управління міжнародними резервами, які були затверджені Міжнародним валютним фондом у 2001 році. Також наведено класифікацію валютних режимів згідно зі стандартами Міжнародного валютного фонду.
У статті виокремлено висновки, до яких дійшли вчені у своїх дослідженнях щодо впливу валютного режиму в країні на обсяг міжнародних резервів. Причиною підтвердження або спростування взаємозв'язку між досліджуваними величинами є посилання у дослідженнях на офіційну класифікацію режимів валютних курсів, що на практиці не відповідало реальному стану речей. Подальші результати досліджень стали можливими лише після 2004 року, коли Кармен М. Рейнхарт та Кенет С. Рогофф створили оновлену класифікацію режимів валютних курсів для 153 країн на основі історичної хронології та ринкових показників починаючи з 1946 року.
У статті вказано про необхідність подальших розвідок, зокрема важливим є дослідження цієї проблематики для країн Центральної та Східної Європи, оскільки у цих країнах очікування економічних суб'єктів значною мірою залежать від змін валютних курсів.

A. Hrytsyshyn

THEORETICAL ANALYSIS OF EXCHANGE RATE REGIME INFLUENCE ON LEVEL OF INTERNATIONAL RESERVES

Summary

The article analyzes researches concerning the influence of exchange rate regime on the level of international reserves of the country. All mentioned in the article researches were conducted by scientists after the collapse of the Bretton Woods monetary system. It was the time when the international monetary system has moved from a system of fixed exchange rates regimes to floating exchange regimes. Principles of international reserves management, which were approved by the International Monetary Fund in 2001, are described in the article. The IMF classification of exchange rate regimes is also submitted in the article.
The article stresses the conclusions reached by scientists about the influence of the exchange rate regime in the country on the amount of international reserves. The reason for confirmation or refutation of the relationship between the reserchable variables is the official classifications of exchange rate regimes that in practice was different than in reality. New research results became possible only after 2004, when Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff created an updated classification of exchange rate regimes for 153 countries which is based on historical chronology and market indexes since 1946.
The article stresses on importance of further studies of this issue for countries of Central and Eastern Europe, because in these countries the expectations of economic agents largely depend on changes in exchange rates.

№ 11 2016, стор. 77 - 79

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

А. Т. Грицишин

аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

A. Hrytsyshyn

Ph.D. student, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Грицишин А. Т. Теоретичний аналіз впливу режиму валютного курсу на рівень міжнародних резервів. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 77–79.

Hrytsyshyn, A. (2016), “Theoretical analysis of exchange rate regime influence on level of international reserves”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 77–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.