EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
А. Ю. Панкова, Т. В. Лагутін

Назад

УДК: 332.14:339.92(4)

А. Ю. Панкова, Т. В. Лагутін

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті розглядається ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів шляхом зіставлення відносин у стратегічній політиці між державою та регіонами, які повинні складатися із взаємоналагоджених механізмів співпраці на договірній основі щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивного стану територій відповідно до чинного законодавства України. Також, з огляду на євроінтеграційні прагнення нашої держави, на цьому етапі основоположним документом повинна стати Стратегія сталого розвитку ЄС. Стратегія має на меті визначити та запровадити заходи, за допомогою яких країни Євросоюзу будуть здатні досягти постійного довгострокового поліпшення якості життя шляхом утворення сталих спільнот, здатних управляти і ефективно використовувати природні ресурси, підвищувати екологічний та соціальний, інноваційний потенціал економіки, охорону довкілля та єдність суспільства.

A. Pankova, T. Lagutin

"THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY UNDER THE STATE DEVELOPMENT STRATEGY AND THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS"

Summary

In the article the efficiency of the regional development strategy in accordance with the state development strategy and the European integration process by comparing the relationship in the strategic policy of the State-Regions, which should consist of mutually established cooperation mechanisms on contractual basis for regional development and programs to overcome the doldrums territories under applicable legislation of Ukraine. Also, given the European aspirations of our country at this stage should be the basic document Strategy for sustainable development. The strategy aims to identify and implement measures in which EU countries will be able to achieve constant long-term quality of life through the creation of sustainable communities able to manage and efficiently use natural resources, improve the ecological and social, innovative potential of the economy and prosperity, environmental protection and unity of society.

№ 11 2016, стор. 58 - 60

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет, м. Запоріжжя

A. Pankova

Professor Assistant in Economic Sciences, Associate Professor the Department of Management, Zaporizhzhya national technical university


Т. В. Лагутін

магістрант, Запорізькій національний технічний університет, м. Запоріжжя

T. Lagutin

Master student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

Як цитувати статтю

Панкова А. Ю., Лагутін Т. В. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 58–60.

Pankova, A. and Lagutin, T. (2016), “"the effectiveness of implementing regional development strategy under the state development strategy and the european integration process"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 58–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.