EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
М. М. Бердар

Назад

УДК: 658.012.32

М. М. Бердар

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті досліджено питання сутності, методології та організації контролінгу. Проведено аналіз різних підходів до інструментарію і методів контролінгу. Охарактеризовано порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінгу. Запропоновано методичний і практичний інструментарій до розробки та впровадження системи контролінгу на виробничих підприємствах. Обгрунтовано необхідності використання концепцій контролінгу у системі управління вітчизняних промислових підприємств.

M. Berdar

CONTROLLING AS MODERN CONCEPTION OF MANAGEMENT INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The investigational the question of essence, methodology and organization of controlling. The analysis of different approaches to controlling tools and methods. Described comparative characteristics of operational and strategic controlling. Methodical and practical tools to develop and implement a system for controlling manufacturing plants. Substantiates the need for controlling concepts in the management of domestic enterprises.

№ 11 2016, стор. 39 - 43

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Бердар М. М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 39–43.

Berdar, M. (2016), “Controlling as modern conception of management industrial enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.