EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
Н. М. Ступень

Назад

УДК: 338.48 (477)

Н. М. Ступень

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Удосконалено методи еколого-економічного управління розвитком рекреаційних територій з метою формування взаємовигідних міжнародних та внутрірегіональних відносин у туристичній сфері, а також задля забезпечення підвищення ефективності управління регіональною економікою, використанням природних, рекреаційно-туристичних, трудових ресурсів та науково-виробничого потенціалу, поліпшення якості життя населення регіонів, досягнення стабільного соціально-економічного зростання. Розвинуто структурно-функціональний і мережевий підходи до еколого-економічного управління розвитком рекреаційних територій. Запропоновано нові стратегічні орієнтири та інструменти розвитку рекреаційних територій. Обгрунтовано формування структурно-логічної схеми управління розвитком рекреаційних територій на базі мережевої методології, що має на меті формування єдиного рекреаційного кластера з ключовими точками і осередками, які виступають своєрідними тактичнии напрямами ефективного функціонування відпочинково-туристичної сфери.

N. Stupen

IMPROVEMENT OF METHODS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MANAGEMENT OF THE RECREATIONAL AREAS DEVELOPMENT

Summary

This paper deals with improvement of methods of ecological and economic management of the recreational areas development to form mutually beneficial international and inside-regional relations in the tourism sector, as well as to ensure the efficiency of regional economy management, use of natural, recreational and tourism, human resources and scientific and production potential, improving the quality of the regions life, achieving sustainable socio-economic growth. The author has developed structural-functional and network approaches to ecological and economic management of the recreational areas development. The author gives new strategic objectives and tools to develop recreational areas. This paper substantiates formation of structural logic circuit of recreational areas development management based on network methodology, which aims to form a single recreational cluster with a key points and centers, which serve as a kind of tactical directions of the effective functioning of recreational and tourism industry.

№ 11 2016, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 750

Відомості про авторів

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

N. Stupen

PhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv

Як цитувати статтю

Ступень Н. М. Удосконалення методів еколого-економічного управління розвитком рекреаційних територій. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 34–38.

Stupen, N. (2016), “Improvement of methods of ecological and economic management of the recreational areas development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.