EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ
О. А. Іщенко

Назад

УДК: 330.15

О. А. Іщенко

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто особливості діяльності органів державної влади щодо оцінки ступеня дотримання екологічних стандартів та підтримання економічного зростання в процесі реалізації основних напрямів державного регулювання та проектування. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу проведення оцінки та експертизи програм, проектів та інших рішень на предмет відповідності еколого-економічним вимогам. Визначено необхідність створення уніфікованого методологічно-критеріального апарату еколого-економічної експертизи соціально-економічних пропозицій та рішень. Сформульовано окремі показники комплексної еколого-економічної експертизи та обгрунтовано їх застосування в процесі оцінки державних рішень та проектів. Визначено напрями подальших досліджень у цій галузі.

О. Ishchenko

COMPLEX ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ASSESSMENT AND IMPLEMENTATION OF STATE REGULATION AND PLANNING

Summary

In the article, the features of the activities of public authorities in assessing of the level of compliance with ecological standards and maintaining economic growth in the implementation of the main directions of state regulation and planning, considered. Legal framework of process of assessment and expertise of programs, projects and other solutions for compliance with ecologo-economic requirements analyzed. The necessity of creating of unified methodological and criterion system of ecologo-economic expertise of the socio-economic proposals and decisions, determined. Certain indicators of complex ecologo-economic expertise formulated, application of their application in the evaluation of government policies and projects justified. The directions for future research in this area considered.

№ 11 2016, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 910

Відомості про авторів

О. А. Іщенко

д. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ", м. Київ

О. Ishchenko

DSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

Як цитувати статтю

Іщенко О. А. Комплексна еколого-економічна експертиза організації та реалізації державного регулювання та проектування. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 10–14.

Ishchenko, О. (2016), “Complex environmental-economic assessment and implementation of state regulation and planning”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.