EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
П. В. Пірникоза

Назад

УДК: 338.054.23

П. В. Пірникоза

ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Існування тіньової економіки є однією із найбільших проблем будь-якої країни. На практиці доведено, що саме державна форма організації суспільного життя і є основною причиною існування цього явища, оскільки економічна діяльність держави в різних сферах ніколи не зможе задовольнити всіх суб'єктів господарювання країни. Простіше кажучи, повністю ліквідувати тіньову економіку — не можливо, проте можна змінювати її питому вагу та роль, яку вона відіграє в економічному житті країни. Цікавою особливістю є те, що найбільше зростання тіньового сектору досить часто збігається з кризовими тенденціями в економіці. Також необхідно зазначити, що в країнах з низьким рівнем економічного розвитку обсяги тіньового сектору завжди значно більші, ніж у високорозвинених країнах. Для пошуку ефективних способів боротьби з тіньовою економікою необхідно досліджувати не лише причини її існування, а й наслідки, які вона спричиняє для легального сектору, адже вони бувають не лише негативними, але й позитивними. Все це зумовлює актуальність цієї тематики для вітчизняної економіки, яка переживає період глибокої кризи, а рівень тіньової економіки в нашій країні згідно з підрахунками Міністерства економічного розвитку та торгівлі становить 40—47% від ВВП. У статті дослідженні та охарактеризовані основні фіскальні й економічні наслідки та впливи на економіку країни, які спричиняє тіньовий сектор.

P. Pirnykoza

FISCAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF SHADOW ECONOMY

Summary

The existence of shadow economy is one of the biggest problems in any country. It is practically proved, that state form of social life is the main reason of this phenomenon existence, because the economic activities of the state in different spheres are never able to satisfy all entities of the country. Therefore, it is impossible to eliminate the shadow economy completely, but it is possible to change its volumes and role, which it plays in the economic life of the country. An interesting feature is that biggest growth of the shadow sector often coincides with the crisis tendencies in the economy. Also, it should be noted that volumes of the shadow economy are always much bigger in countries with low levels of economic development, than in developed countries. To search the effective ways of combating shadow economy, it is important to investigate not only the causes of its existence, but also the consequences, which it entails for legal sector, because these consequences can be not only negative but also positive. This confirms the actuality of this topic for Ukrainian economy, which is experiencing a period of deep crisis, moreover, according to the Ministry of Economic Development and Trade, the level of the shadow economy in our country is 40—47% of GDP. The basic fiscal and economic consequences and impacts on the economy of country caused by the shadow sector are investigated and described in this article.

№ 9 2016, стор. 84 - 88

Кількість переглядів: 1989

Відомості про авторів

П. В. Пірникоза

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

P. Pirnykoza

postgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Пірникоза П. В. Фіскальні та економічні наслідки тіньової економіки. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 84–88.

Pirnykoza, P. (2016), “Fiscal and economic consequences of shadow economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 84–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.