EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В. Л. Коломієць

Назад

УДК: 336.76

В. Л. Коломієць

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування фінансової інфраструктури національної економіки. На основі критичного аналізу позицій провідних вчених встановлено головні змістовні ознаки та характеристики інфраструктури та фінансової інфраструктури. Обгрунтовано відмінність дефініцій "фінансова інфраструктура" та "інфраструктура фінансового ринку". Доведено, що фінансова інфраструктура представляє собою симбіоз двох складових — інститутів (умов, правил реалізації фінансових відносин між економічними агентами) та фінансових інституцій.

V. Kolomiets

DISCUSSION ISSUES OF THE ESSENCE OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE

Summary

This article deals with theoretical aspects of the functioning of financial infrastructure of national economy. On the basis of critical analysis of leading scientists' positions the main substantive characteristics and characteristics of infrastructure and financial infrastructure are set. The difference between definitions "financial infrastructure" and "infrastructure of financial market" is justified. It is proved that financial infrastructure is the symbiosis of two components — institutes (conditions, rules of realization of financial relations between economic agents) and financial institutes.

№ 9 2016, стор. 77 - 79

Кількість переглядів: 686

Відомості про авторів

В. Л. Коломієць

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Kolomiets

postgraduate Department of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Коломієць В. Л. Дискусійні питання сутності фінансової інфраструктури. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 77–79.

Kolomiets, V. (2016), “Discussion issues of the essence of financial infrastructure”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 77–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.