EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ІТ-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ
В. А. Чижов

Назад

УДК: 338

В. А. Чижов

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ІТ-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено основні стратегічні напрями розвитку ІТ-галузі України. Проаналізовано політико-правові (політична нестабільність та військовий конфлікт на Донбасі; недосконалість українського законодавства; відсутність реальної підтримки з боку держави; незахищеність авторських і майнових прав), техніко-економічні (проблеми оподаткування; девальвація гривні; відсутність передумов для розвитку продуктових компаній; недостатній розвиток внутрішнього ринку; відставання в провадженні нових технологій на загальнодержавному рівні) та кадрові (дисбаланси попиту і пропозиції на ринку праці; недостатній рівень освітньої підготовки) чинники загроз та викликів, з якими зіштовхуються ІТ-компанії функціонуючи в країні. У підсумку визначено, що успішний розвиток ІТ-сфери в Україні пов'язаний зі створенням прозорих та стабільних правил ведення бізнесу та гарантуванням його безпеки; сприянням розвитку внутрішнього ринку, зокрема продуктових компаній; забезпеченням якісної підготовки професійних кадрів для ІТ-сфери; формуванням позитивного ІТ-іміджу України; функціонуванням адекватної та прозорої фіскальної системи.

V. Chyzhov

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF IT COMPANIES MANAGEMENT UNDER THE SOCIO-ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

Summary

The article defines main strategic course of the Ukrainian IT industry development. The article analyses political and legal (political instability and armed conflict in Donbas, imperfection of Ukrainian legislation, lack of real government support, unprotected intellectual property) economic and technical (problems with taxation, national currency devaluation, lack of background for product companies developing, insufficient development of domestic market, backlog of modern technologies implantation on national level) and labor (demand and supply misbalance on labor market, inadequate professional training) factors of threats that IT companies collide with in Ukraine. As a result is summered that successful IT sector development should be guaranteed by creation of transparent and stable rules of business conduct and its safety, domestic market development, especially product companies, qualitative professional training, positive Ukrainian IT- image formation, functioning of adequate fiscal system.

№ 9 2016, стор. 68 - 71

Кількість переглядів: 944

Відомості про авторів

В. А. Чижов

аспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

V. Chyzhov

postgraduate student, Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Чижов В. А. Проблеми та перспективи управління іт-компаніями в умовах соціально-економічної кризи України. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 68–71.

Chyzhov, V. (2016), “Problems and perspectives of it companies management under the socio-economic crisis in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 68–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.