EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ
Н. І. Ісаєва, О. В. Дегтярьова

Назад

УДК: 353

Н. І. Ісаєва, О. В. Дегтярьова

ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

Анотація

Більше половини населення Землі проживає в містах. На сьогодні саме міста є економічними драйверами будь-якої країни та осередками інновацій. Тому форсайт розвитку міст надає можливість побудувати як майбутнє країни в цілому, так і взагалі суспільства. В Україні передбачена розробка стратегічного бачення як великих, так і маленьких міст, яка не можлива без побудови форсайт прогнозів. У статті розглянуто основні підходи, щодо територіального визначення самого міста та його прилеглих територій. Виявлено сучасні основні світові тенденції розвитку міст та наявні концепції.

N. Isayeva, O. Degtiarova

FORESIGHT OF URBAN DEVELOPMENT AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT TOOLKIT OF ECONOMIC STRATEGIC VISION

Summary

More than half of the world's population lives in cities. Today, the city is the economic driver of any country and centers of innovation. Therefore, the foresight of urban development provides an opportunity to build a future for the country as a whole and society in general. In Ukraine it is expected to develop a strategic vision of both large and small cities and towns, which is not possible without foresights. In the article the basic approaches concerning the territorial definition of the city and its surrounding areas is examined. Modern trends of the world's major cities and existing concepts are discovered.

№ 9 2016, стор. 62 - 67

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

Н. І. Ісаєва

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна

N. Isayeva

Ph.D., associate professor at the department of finance in Zukovsky national aerospace university "KhAI", Kharkiv, Ukraine


О. В. Дегтярьова

аспірант кафедри "Фінанси", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна

O. Degtiarova

Postgaraduate, at the department of finance in Zukovsky national aerospace university "KhAI", Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Ісаєва Н. І., Дегтярьова О. В. Форсайт розвитку міст як найважливіша складова інструментарію стратегічного бачення майбутнього України. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 62–67.

Isayeva, N. and Degtiarova, O. (2016), “Foresight of urban development as the most important component toolkit of economic strategic vision”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 62–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.