EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.84

О. С. Коврига

ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Розкрито особливості та тенденції інституціалізації суб"єктів регіональної соціальної політики в Україні. Проаналізовано фактори впливу на територіальну асиметрію розвитку громадських організацій, найбільше значення серед яких має фактор інноваційного розвитку.

Features and tendencies of institutetion of subjects of regional social policy are exposed in Ukraine. The factors of influence on territorial asymmetry of development of public organizations are analysed most weight of which has factor of innovative development.

№ 12 2008, стор. 86 - 87

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

О. С. Коврига

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.