EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ
Г. О. Шамборовський

Назад

УДК: 338.246.027, 339.13.027

Г. О. Шамборовський

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

Анотація

Стаття присвячена проблемам подолання економічної кризи та створення ринково-інституційного середовища в Україні. Наголошено, що вітчизняна економіка проходить трансформаційний період розвитку і вимагає коригування з боку держави з метою запровадження нових "правил гри" заснованих на вільній конкуренції та соціальній справедливості. Обгрунтовано необхідність проведення антикризової політики для стабілізації ринку та створення умов для зростання доходів населення шляхом стимулювання зайнятості та самозайнятості. Визначено джерела доходів населення в умовах сучасної кризи та у період економічних трансформацій. Запропоновано механізм антикризових заходів для створення умов зростання доходів населення. Розглянуто Європейський стабілізаційний механізм як інструмент фінансової допомоги країнам — членам ЄС, що зазнають економічних криз та труднощів перехідного періоду.

G. Shamborovskyi

CRISIS MANAGEMENT APPLICATION FOR STABILITY AND INCOME GROWTH IN THE TRANSITION ECONOMIES

Summary

The article is devoted to the solving of economic crisis's problems and creating a market and institutional environment in Ukraine. It is emphasized on the national economy is in transition period of development and it requires state's adjustment to introduce new "game rules" based on free competition and social justice. The necessity of the realization of anti-crisis policy to the market stabilization and creation of conditions for income growth by stimulating employment and self-employment is argued. The sources of incomes in the current crisis and in the period of economic transition are defined. The mechanism of anti-crisis measures for the creation of conditions of income growth is offered. The article reviewed the European Stability Mechanism as a tool for financial assistance to the EU members experiencing economic crises and difficulties of transition.

№ 9 2016, стор. 51 - 55

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

G. Shamborovskyi

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Шамборовський Г. О. Застосування антикризового регулювання з метою стабілізації та зростання доходів населення в трансформаційних економіках. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 51–55.

Shamborovskyi, G. (2016), “Crisis management application for stability and income growth in the transition economies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.