EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. П. Кавтиш

Назад

УДК: 330.341.1

О. П. Кавтиш

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано основні методичні підходи до формування національної інноваційної системи. Визначено роль ключових суб"єктів економіки у їх реалізації. Проаналізовано дійсне місце та роль корпоративного сектора економіки у системі інноваційного розвитку України. Доведено, що на сьогодні корпорації не виконують належної їм ролі у реалізації інноваційної функції, а існуючі підходи до формування національної інноваційної системи потребують свого подальшого уточнення.

In the article basic methodical approaches are considered and analysed to forming of the national innovative system. Certainly role of key subjects of economy in their realization. An actual place and role of corporate sector of economy is analysed in the system of innovative development of Ukraine. It is well-proven that for today corporations make default the proper them role in realization of innovative function, and existent approaches to forming of the national innovative system need the subsequent clarification.

№ 3 2009, стор. 33 - 37

Кількість переглядів: 829

Відомості про авторів

О. П. Кавтиш

асистент, аспірант, ФММ, НТУУ "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.