EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
Т. Ю. Назарова

Назад

УДК: 338.65

Т. Ю. Назарова

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті проведено аналіз розуміння вітчизняними та зарубіжними вченими сутності понять "механізм", "механізм управління фінансовим потенціалом". Досліджено сутність фінансового потенціалу підприємства, розроблено концепцію управління фінансовим потенціалом з позиції синергетичного підходу. Представлений механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств, ефективність якого залежить від того, наскільки механізм буде відповідати реалізованим у процесі функціонування підприємства цілям і задачам промислового підприємства.

T. Nazarova

THE MECHANISM OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INDUSTRY BASED ON A SYNERGISTIC APPROACH

Summary

The article analyzes the understanding of domestic and foreign scientists essence of the concepts of "mechanism", "mechanism of financial potential." The essence of the financial capacity of the company, developed the concept of the financial position of potential synergistic approach.
The mechanism of the financial potential of industrial enterprises, whose effectiveness depends on how the mechanism would be consistent implemented during the operation of the business goals and objectives of the industrial enterprise.

№ 8 2016, стор. 127 - 130

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

Т. Ю. Назарова

аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

T. Nazarova

graduate student, National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Як цитувати статтю

Назарова Т. Ю. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на основі синергетичного підходу. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 127–130.

Nazarova, T. (2016), “The mechanism of the financial potential of the industry based on a synergistic approach”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 127–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.