EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР НА БАЗІ МОДЕЛІ МАТРИЦЬ СОЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ
К. О. Литвиненко

Назад

УДК: 330.52.051

К. О. Литвиненко

ОЦІНКА МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР НА БАЗІ МОДЕЛІ МАТРИЦЬ СОЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Анотація

У роботі проаналізовано та описано методичний підхід до розрахунку мультиплікативних ефектів на підприємницький сектор. У якості економічного інструментарію запропоновано використання моделі матриці соціальних рахунків. Розглянуто її базову структуру, обмеження та переваги. Обгрунтовано обчислення чотирьох типів мультиплікаторів, які транслюють початкові зміни в екзогенному попиті у загальному обсязі виробництва та змін у доходах ендогенних рахунків. Розглянуті типи мультиплікаторів дозволяють виявити ступінь збільшення обсягів виробництва в основних та суміжних галузях, частку створеної доданої вартості, рівень зростання приватного споживання. Крім того, ці мультиплікатори дозволяють враховувати збільшення податкових надходжень від додаткового інвестування та спрогнозувати, скільки нових робочих місць в основних та суміжних галузях буде утворено та на скільки зростуть доходи домогосподарств.

K. Lytvynenko

ESTIMATING THE MULTIPLIER EFFECTS OF EXOGENOUS SHOCKS ON THE BUSINESS SECTOR BASED ON SOCIAL ACCOUNTING MATRICES MODEL

Summary

The work analyzes and describes the methodical approach to estimate the multiplier effect on the business sector. As the use of economic instruments proposed the social accounting matrix model. There were considered the basic structure, limits and benefits of SAM. Grounded calculating four types of multiples, which transmit the initial changes in exogenous demand in total output and changes in endogenous income accounts. Considering the types of multiples can detect the degree of increase in output in major and related industries, the created value added growth rate of private consumption. In addition, these multipliers take into account the increase in tax revenues from the additional investment and predict how many new jobs in the main and related industries will be created and how to increase household income.

№ 8 2016, стор. 123 - 126

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

К. О. Литвиненко

аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

K. Lytvynenko

PhD student, Odessa National I. I. Mechnikov Unversity

Як цитувати статтю

Литвиненко К. О. Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 123–126.

Lytvynenko, K. (2016), “Estimating the multiplier effects of exogenous shocks on the business sector based on social accounting matrices model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.