EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІРЖОВА КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ
С. О. Бірюк

Назад

УДК: 336.76

С. О. Бірюк

БІРЖОВА КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті аналізуються процеси трансформації сучасного фондового ринку в інформаційній економіці. Визначено роль біржової інформації (насамперед, фондових індексів) як одного з індикаторів економічних процесів. Встановлено особливості біржового ринку цінних паперів в Україні та причини його фрагментарності. Розкрито вплив сучасного стану вітчизняного біржового ринку на релевантність біржових індексів. Обгрунтовано заходи, спрямовані на консолідацію біржової торгівлі цінними паперами в Україні.

S. Biruk

EXCHANGE COMPONENT OF INFORMATION ENVIRONMENT OF DOMESTIC STOCK MARKET

Summary

This article deals with processes of transformation of modern stock market in the information economy. The role of exchange information (first of all of stock indexes) as one of the main indicators of economic processes is determined. The features of exchange securities market in Ukraine and relevance of stock indexes are established. The measures aimed at the consolidation of exchange trade of securities in Ukraine are justified.

№ 8 2016, стор. 44 - 47

Кількість переглядів: 695

Відомості про авторів

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фондового ринку та корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку, м. Київ

S. Biruk

PhD, Associate Professor, Head of Department of Capital Market and corporative management USMDI, Kyiv

Як цитувати статтю

Бірюк С. О. Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 44–47.

Biruk, S. (2016), “Exchange component of information environment of domestic stock market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.