EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МИТНИЙ ПОСТАУДИТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
А. О. Костенко

Назад

УДК: 336.24.07

А. О. Костенко

МИТНИЙ ПОСТАУДИТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано стандарти країн ЄС, що визначають порядок організації та проведення митного постаудиту, а також нормативно-правове забезпечення митного постаудиту та системи аналізу та управління ризиками в Україні, здійснено порівняльний аналіз законодавства ЄС і України у сфері митного постаудиту.
Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення митного контролю, що здійснюється після митного оформлення, впровадження системи відбору підприємств для здійснення перевірок у рамках митного постаудиту з урахуванням відомостей системи аналізу та управління ризиками.

А. Kostenko

POST CLEARANCE AUDIT IN UKRAINE: CURRENT CONDITION AND WAYS FOR IMPROVEMENT

Summary

The article analyzes the EU standards, governing the order of organization and conducting of post clearance audit, as well ukrainian legalislation and system of risk analysis and management, the comparative assessment of EU and Ukraine legal instruments concerning post clearance audit.
It has been developed the suggestions for improving the mechanism of customs control after customs clearance, the introduction of selecting enterprises for inspections during post clearance audit with considering of information of system risk analysis and management.

№ 7 2016, стор. 94 - 98

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

А. О. Костенко

Державна фіскальна служба України

А. Kostenko

State Fiscal Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Костенко А. О. Митний постаудит в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 94–98.

Kostenko, А. (2016), “Post clearance audit in Ukraine: current condition and ways for improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 94–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.