EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Ю. Л. Наконечна, О. Т. Льодіна

Назад

УДК: 336.1:336.5

Ю. Л. Наконечна, О. Т. Льодіна

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано стан державної політики України у сфері бюджетних видатків, враховуючи наявні соціально-економічні та політичні умови, які склалися у сучасній фінансовій системі. Відображено структуру видатків за різними класифікаційними ознаками та наведено динаміку основних бюджетних показників державних видатків. Отримавши ці результати, автори визначили конкретні проблеми у формуванні бюджетної стратегії формування видаткової частини бюджету та запропонували ряд можливих шляхів її вдосконалення.

Y. Nakonechna, O. Lodina

PUBLIC POLICY IN THE SPHERE OF BUDGET EXPENSES IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

This article analyzes the state of Ukraine's state policy in the sphere of government's expences given the current socio-economic and political conditions prevailing in the modern financial system. Displaying the structure of expenditure on different classification features and dynamics are the main indicators of public spending budget. Getting these results, the authors identified specific problems in forming the budgetary strategy formation expenditure budget and suggested a number of possible ways to improve it.

№ 7 2016, стор. 84 - 87

Кількість переглядів: 923

Відомості про авторів

Ю. Л. Наконечна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Y. Nakonechna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv


О. Т. Льодіна

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Lodina

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Наконечна Ю. Л., Льодіна О. Т. Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 84–87.

Nakonechna, Y. and Lodina, O. (2016), “Public policy in the sphere of budget expenses in Ukraine and directions of its improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 84–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.