EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ
Н. С. Залуцька, У. З. Ватаманюк-Зелінська, О. М. Кочерган

Назад

УДК: 334.021.1

Н. С. Залуцька, У. З. Ватаманюк-Зелінська, О. М. Кочерган

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ

Анотація

У статті досліджується існуючий стан та проблеми фінансування держаного оборонного замовлення для підтримання воєнної безпеки України. Проаналізовано основні проблеми економіки в сфері забезпечення оборони і основні причини зниження військового потенціалу держави. Представлено можливі шляхи покращення ситуації в країні, що виникли на тлі військових операцій на сході. Дається розуміння основних понять та визначаються основні виклики та загрози, що постали перед українською державою у сучасних міжнародних умовах. Подаються результати фінансового забезпечення національної безпеки України в оборонній (воєнній) сфері.

N. Zalutska, U. Watamanyuk-Zelinska, O. Kocherhan

MANAGEMENT PROCESS OF FORMING OF STATE DEFENSE ORDER OF UKRAINE IN CONTEXT OF BUDGET EXPENSES ECONOMY

Summary

The current stage and problems of financing of state defense order for maintaining military security of Ukraine are researched in this article. The basic economic problems in defense area and main causes of state military potential reduction are analysed. The possible ways of improving the situation that appeared as a reason of military operations in the east of the country are presented. The meaning of the basic concepts is performed and the main challenges and threats facing Ukrainian power in today's international environment are identified. The results of financing of national security of Ukraine in defense (military) field are presented.

№ 7 2016, стор. 77 - 79

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

Н. С. Залуцька

к. е. н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Zalutska

Ph.D. in Economics, associate professor


У. З. Ватаманюк-Зелінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

U. Watamanyuk-Zelinska

Ph.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, Lviv


О. М. Кочерган

студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Kocherhan

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

Як цитувати статтю

Залуцька Н. С., Ватаманюк-Зелінська У. З., Кочерган О. М. Управління процесом формування державного оборонного замовлення України в контексті економії бюджетних видатків. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 77–79.

Zalutska, N., Watamanyuk-Zelinska, U. and Kocherhan, O. (2016), “Management process of forming of state defense order of Ukraine in context of budget expenses economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 77–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.