EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЕЗРОБІТТЯ ЯК ОДНЕ З ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СВІТУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
С. А. Харчук, І. С. Пенькна

Назад

УДК: 331.57:339.91

С. А. Харчук, І. С. Пенькна

БЕЗРОБІТТЯ ЯК ОДНЕ З ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СВІТУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан безробіття в Україні. Визначено причини та фактори, які формують рівень безробіття в Україні. Констатовано досвід провідних економічно розвинених країн світу у боротьбі з безробіттям та сформовано систему заходів, що мають бути здійснені задля подолання цієї проблеми в Україні. Проаналізовано динаміку показників ринку праці в Україні, рівень безробіття залежно від віку економічно активного населення та безробітного населення (за методологією МОП) в Україні за тривалістю незайнятості. На основі проведеного аналізу запропоновано основні напрями подолання безробіття як однієї з глобальних проблем світу.

S. Kharchuk, I. Penkna

UNEMPLOYMENT AS ONE OF THE GLOBAL PROBLEMS AND WAYS OF ITS RESOLVING

Summary

The article considers the current state of unemployment in Ukraine. The causes and factors of unemployment level in Ukraine are defined. The experience of the leading developed countries in overcoming unemployment is studied, as well as a system of measures to rectify the situation in Ukraine is proposed. The dynamics of rates of Ukraine's labour market is analyzed, the level of unemployment in connection with the age of employed and unemployed population (according to the methodology of Ministry of Labour) in Ukraine in relevance with unemployment periods has been determined. The conducted analysis enabled to propose the main directions of overcoming unemployment as one of the global problems of nowadays.

№ 7 2016, стор. 71 - 76

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

S. Kharchuk

PhD of economics, associate professor of Department of Economics of Enterprises and Corporations, Vinnitsa training and scientific institute of economics, Ternopol national economic university, Vinnitsa


І. С. Пенькна

студентка, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

I. Penkna

Student, Vinnitsa training and scientific institute of economics, Ternopol national economic university, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Харчук С. А., Пенькна І. С. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 71–76.

Kharchuk, S. and Penkna, I. (2016), “Unemployment as one of the global problems and ways of its resolving”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 71–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.